Jogi nyilatkozat: fontos jogi információk

Azok a személyek, akik hozzáférnek a vállalat világhálón található weboldalán (“Dorma Hüppe weboldal”) elérhetővé tett anyagokhoz, elfogadják az alábbiakat:

A Dorma Hüppe weboldal használata

A Dorma Hüppe Weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, minden jog fenntartva. A Dorma Hüppe Weboldal egyes oldalainak és/vagy részeinek nyomtatott másolatát letöltheti vagy kinyomtathatja, feltéve, hogy nem távolít el semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést. A Dorma Hüppe Weboldalról történő letöltés vagy más módon történő másolás nem ruházza át Önre a szoftver vagy az anyag tulajdonjogát. A Dorma Hüppe előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem jogosult a Dorma Hüppe Weboldalt (részben vagy egészben) reprodukálni, továbbítani (elektronikus úton vagy más módon), módosítani, linkelni, vagy bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni.

 

Nincs ajánlat

A Dorma Hüppe weboldalán semmi sem értelmezhető úgy, mint felhívás vagy ajánlat, illetve ajánlás bármilyen befektetés megszerzésére vagy elidegenítésére, illetve bármilyen más tranzakcióra.

 

Nincs megbízhatóság

Bár a Dorma Hüppe ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy olyan forrásokból szerezzen be információkat, amelyeket megbízhatónak tart, a Dorma Hüppe nem vállalja, hogy a Dorma Hüppe weboldalon található információk vagy vélemények pontosak, megbízhatóak vagy teljesek. A Dorma Hüppe Weboldalon található információkat és véleményeket a Dorma Hüppe kizárólag személyes használatra és tájékoztatás céljából bocsátja rendelkezésre, és azok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Dorma Hüppe Weboldalon semmi sem minősül befektetési, jogi, adózási vagy egyéb tanácsadásnak, és nem lehet rá támaszkodni befektetési vagy egyéb döntés meghozatalakor. Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt be kell szereznie a megfelelő és konkrét szakmai tanácsot.

 

Nincs szavatosság

A Dorma Hüppe weboldalon található információk és vélemények mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerülnek rendelkezésre.

 

A felelősség korlátozása

A Dorma Hüppe’s felel minden olyan kárért és veszteségért, amely a jelen weboldal használatával kapcsolatban súlyos gondatlanság vagy szándékosság miatt következik be.

Enyhe vagy könnyű gondatlanság esetén a Dorma Hüppe csak alapvető kötelezettség megszegése esetén felel, és a felelősség mértéke a tipikus és előre látható károkra korlátozódik. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik a személyi károkra, és nem érinti a Dorma Hüppe szavatossági kötelezettségeit és a termékfelelősséget.

 

Kapcsolódó webhelyek

A Dorma Hüppe weboldalon található bizonyos linkek elérésekor Ön elhagyhatja a Dorma Hüppe weboldalát. A Dorma Hüppe nem ellenőrizte a Dorma Hüppe Weboldalhoz kapcsolódó weboldalakat, és nem támogatja, illetve nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, sem az ilyen weboldalakon keresztül kínált termékekért, szolgáltatásokért vagy egyéb tételekért.

 

Anyagi érdekeltségek

A Dorma Hüppe és/vagy igazgatói, tisztségviselői és alkalmazottai érdekeltek vagy pozíciókkal rendelkezhetnek vagy rendelkeztek, illetve kereskedtek vagy market makerként tevékenykedtek a vonatkozó értékpapírokkal. Ezen túlmenően az ilyen szervezetek vagy személyek kapcsolatban állhatnak vagy álltak, illetve vállalati pénzügyi vagy egyéb szolgáltatásokat nyújthatnak vagy nyújtottak, illetve igazgatói tisztséget tölthetnek be vagy töltöttek be releváns vállalatoknál.

 

Befektetési teljesítmény

A múlt nem feltétlenül jelzi egy befektetés jövőbeli teljesítményét. A befektetések értéke egyaránt csökkenhet és emelkedhet, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a befektetett összeget. A devizaárfolyamok változásai a befektetések értékének emelkedését vagy csökkenését okozhatják.

 

Helyi jogi korlátozások

A Dorma Hüppe Weboldal nem szól olyan személyeknek, akik olyan joghatóság alá tartoznak, ahol (az adott személy állampolgársága, lakóhelye vagy más okból) tilos a Dorma Hüppe Weboldal közzététele vagy hozzáférhetősége. Azok a személyek, akikre ilyen tilalmak vonatkoznak, nem férhetnek hozzá a Dorma Hüppe Weboldalhoz.

 

Webhely statisztikák

Annak érdekében, hogy láthassa, hogyan teljesít a Dorma Hüppe Weboldal teljesítménye, és hol helyezkedik el másokhoz képest, hogy a Dorma Hüppe jobban ki tudja szolgálni ügyfeleit és látogatóit, a Dorma Hüppe a Google Analytics szolgáltatást használja a Weboldal forgalmának nyomon követésére és naplózására. A Google javaslatára az alábbiak vonatkoznak a Google Analytics szolgáltatásra:

“Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. által nyújtott webanalitikai szolgáltatás. (“Google”) által nyújtott szolgáltatás. A Google Analytics “cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google továbbítja az Egyesült Államokban található szerverekre, és ott tárolja azokat. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az ilyen harmadik felek a Google megbízásából dolgozzák fel az információkat. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A cookie-k használatát a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal funkcióit. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fentiekben meghatározott módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.”

Ez a weboldal a Google Analytics “anonymizeIp()” funkcióját használja, amely az IP-címeket egy rövidített változatban tárolja, amely nem kapcsolható egyénekhez, hogy a látogatók számára további adatvédelmi szintet biztosítson.

 

Változások a jogi nyilatkozatban

Arra törekszünk, hogy ezt a jogi nyilatkozatot az internet és az alkalmazandó jogszabályok fejlődésével összhangban tartsuk. Ebből a célból fenntartjuk a jogot, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítsuk ezt a nyilatkozatot. A Dorma Hüppe weboldal felhasználójaként kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy naprakész legyen a vonatkozó jogi nyilatkozatot illetően.